Perkame įvairaus amžiaus miškus, jaunuolynus, bręstančius, brandžius ar net perbrendusius miškus. Už perkamą mišką siūlome geriausią rinkos kainą. Atsiskaitome iš karto.

Pagrindiniai vertinimo kriterijai perkant mišką su žeme yra jo valdoje esančių medynų  rūšinė sudėtis (amžius, vidutinis aukštis, vidutinis skersmuo, skalsumas, bonitetas), bei kiekvieno iš jų plotas valdoje. Taip pat reikšmės turi medyno augavietė, jos reljefas, susisiekimas nuo jūsų valdos iki artimiausio kelio. Įtakos turi ir jūsų miško geografinė padėtis, bei valdos dydis – ha. Įvertinus visus šiuos kriterijus galima nustatyti miško vertę