MIŠKO PRIEŽIŪRA

Vien pasodinti mišką nepakanka, reikia ir toliau kaip numato Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo 15 str. pasodintus želdinius ar saviminukus toliau saugoti ir prižiūrėti.

Miško želdiniai ir žėliniai iki susiformuos jaunuolynas ir prasidės ugdymo kirtimai (minkštųjų lapuočių – iki šešerių metų, spygliuočių ir kietųjų lapuočių – iki aštuonerių metų) turi būti prižiūrimi ir saugomi.
Miško želdinių ir žėlinių priežiūra apima šiuos darbus: medelių pasodinimo vietų, šalčio iškilnotų medelių ir jų apnuogintų šaknų užpylimą žemėmis, užneštų žemėmis medelių atkasimą, stelbiančios žolinės augalijos, stelbiančių medelių ir krūmų pašalinimą, paviršinio vandens nuleidimą, žuvusių tikslinių medžių rūšių medelių atsodinimą.

Miško želdinių ir žėlinių apsauga apima šiuos darbus: želdinių ir žėlinių apsaugą nuo vabzdžių kenkėjų ir grybinių ligų, pelinių graužikų, žvėrių, mechaninių pakenkimų, priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimą.

 

UAB ” Miškelis kiekvienam miško savininkui siūlo kompleksinės miškotvarkos paslaugas. Pradedant miškotvarkos projekto parengimu ir baigiant miško kirtimu :